The cultural bridges in public relatons: UNESCO Peace Ambassador Eliso Bolkvadze will play at a public information conference - June 27 at the Begin Center in Jerusalem. კულტურული კავშირები საერთაშორისო ურთიერთობებში: იუნესკოს მშვიდობის ელჩი ელისო ბოლქვაძე 27 ივნისს იერუსალიმში, ბეგინის ცენტრში საერთაშორისო კონფერენციაზე დაუკრავს.

The cultural bridges in public relatons: UNESCO Peace Ambassador Eliso Bolkvadze will play at a public information conference - June 27 at the Begin Center in Jerusalem. კულტურული კავშირები საერთაშორისო ურთიერთობებში: იუნესკოს მშვიდობის ელჩი ელისო ბოლქვაძე 27 ივნისს იერუსალიმში, ბეგინის ცენტრში საერთაშორისო კონფერენციაზე დაუკრავს.
26 June 2017

The conference is attended by Knesset deputies, public figures, diplomats and others. According to Isik Moshe, the conference will present a new Hasbara model for distribution and execution in dozens of countries around the world at no cost to Israel.

הגשרים התרבותיים בהסברה: שגרירת שלום של אונסקו, אליסו בולקוודזה, תנגן בכנס הסברה - 27 ביוני במרכז בגין בירושלים

אליסו בולקוודזה, שגרירת שלום של אונסקו ופסנתרנית בינלאומית מפורסמת מפריז תנגן לראשונה בישראל בכנס סיכום ההסברה הישראלית בחו"ל המאורגן ע"י בית ישראל. הכנס יתקיים ביום ג', 27 ביוני 2017 במרכז בגין בירושלים. בכנס יוצג לראשונה סיכום המודל והפיילוט של 4 שנות פעילות הסברה הישראלית.

הכנס מתקיים בהשתתפות חברי כנסת, אישי ציבור, דיפלומטים ועוד. בכנס יוצג מודל הסברה חדש המיועד לדברי איציק משה, להפצה וביצוע בעשרות מדינות ברחבי העולם וכמעט ללא עלות מתקציב הממשלה. עוד יוצג בכנס מסלול תיירות חדש של מורשת תרבות יהודית בגאורגיה מחורבן בית ראשון עד לעליה הגדולה.

במסגרת כנס ההסברה תופיע הפסנתרנית אליסו בולקוודזה בקטעי מוסיקה יהודית לצד שופין ומוסיקה קלאסית אחרת. בהמשך תבקר בולקוודזה, המוכרת ברחבי העולם, ביד ושם.

עפ"י בקשת המשלחת הגאורגית הביקור יתחיל ביד ושם ובמהלכו יבקשו מהנהלת יד ושם להכיר בגאורגי נוסף כחסיד אומות העולם. מדובר במיכאיל קדיאה שהציל יהודים בפריז במלחמת העולם השנייה בכך שרשם אותם כגאורגים.

איציק משה, יו"ר בית ישראל, ארגון ההסברה הישראלית במדינות חבר העמים וגאורגיה, יציג את מודל ההסברה שפעל כפיילוט במשך 4 שנים בשיתוף חברי כנסת, ויבקש מממשלת ישראל לאמצו ולהפעילו ב-100 מדינות בעולם וזאת, ללא עלות למדינת ישראל. משה מגלה כי הפרויקט בסיוע חברי הכנסת ותוצאותיו זכו להצלחה גדולה בקידום ההסברה הישראלית. הוא מדגיש כי גאורגיה שימשה תמיד כמדינה חלוצה בקשריה עם ישראל וב-5 עשורים אחרונים הייתה מובילה בתחום הציונות, בין היתר ידועה עם מכתב 18 המשפחות שפתחו את שערי העלייה מברה"מ וכן פתיחת נציגות רשמית ראשונה בברה"מ ב- 1990 והפכה לנציגות מרכזית באזור בעליה הגדולה.

המודל שיוצג במרכז בגין מבוסס על כך שבלשכות ההסברה יעמדו אנשים המזוהים עם ישראל, אישים בעלי יכולת השפעה המקושרים לצמרת ושמוכנים לפעול לטובת מדינת ישראל. אחד הדוגמאות של מודל זה הוא עבודה עם אומנים בעלי שם עולמי מעולם התרבות ועם התקשורת. איציק משה מסר כי עד כה ארגן 10 אירועי התרמה בינלאומיים בהשתתפות זמרי אופרה מלה סקלה ופסנתרנים מרחבי העולם. באחד האירועים השתתפה סופיה לורן באירוע התרמה של בית ישראל בהשתתפות זמרת האופרה נינו סורגולדזה. אירועים מתוקשרים אלה מביאים בצד מופעי האומנות גם לאוזן קשבת בקרב מעצבי דעת הקהל ומסייעים להסברה הישראלית.

יחסי ציבור: יצחק רביחיא, "רב תקשורת": 054-7999209