A program to open 100 Hasbara bureaus worldwide will be presented today. დღეს ჰასბარას 100 ბიუროს პროგრამის წარდგენა მოხდება.

A program to open 100 Hasbara bureaus worldwide will be presented today. დღეს ჰასბარას 100 ბიუროს პროგრამის წარდგენა მოხდება.
26 June 2017

Work and activities will be carried out in agreement with the Israeli Foreign Ministry, emphasizes Itsik Moshe, who found wide responsiveness to his model.

תכנית לפתיחת 100 לשכות הסברה ברחבי העולם תוצג היום, ג, 27.6.2017 בכנס של בית ישראל בירושלים ביוזמתאיציק משה

מדוע מדינת ישראל לא מצליחה בפעילות הסברה במדינות חבר העמים ובגאורגיה? שואל ועונה איציק משה, יו"ר בית ישראל, ארגון ההסברה הישראלית במדינות חבר העמים וגאורגיה ואיש עסקים שכיהן כנציגה הראשון של הסוכנות היהודית במדינות הנ"ל לשעבר.

כנס מיוחד בתחום ההסברה יתקיים היום, ג' , 27 ביוני 2017 במרכז מורשת בגין בירושלים בהשתתפות ח"כ דוד ביטן, ח"כ חיליק בר, אישי ציבור, דיפלומטים ואנשי הסברה. הכנס, ביוזמתו של איציק משה, ינתח את ההסברה הישראלית בחו"ל ויוצג בו מודל הסברה שפעל בגאורגיה במשך 4 שנים. משה פנה למשרד החוץ ולממשלה בהצעה לאמץ את המודל ולהפעילו בהדרגה ב-100 מדינות בעולם וזאת, ללא עלות למדינת ישראל. בבסיס ההצעה מינוי מאה קונסולי כבוד או קונסולי הסברה שיעמדו בראש 100 לשכות ההסברה שיוקמו ברחבי העולם. הקונסולים הם שיממנו את הפעילות, בדומה ללשכת ההסברה שיזם בבית ישראל בגאורגיה.

המודל שיוצג בכנס כולל 4 פרמטרים בסיסיים לבחירת ראשי לשכות הסברה בעולם: מזוהה עם ישראל (פרו-ישראלי), בעל השפעה והערכה במדינת היעד, פעיל ומקושר עם הממסד והתקשורת, והחשוב מכל, בעל רצון ויכולת כלכלית למימון הפעילות. עדיפות למינוי קונסול כבוד צריכה להינתן לאלה שאינם יהודים, לאחריה לישראלים השוהים בחו"ל באופן זמני ולבסוף ליהודי התפוצות.

העבודה והפעילות יעשו כמובן בתיאום עם משרד החוץ הישראלי – מדגיש משה שלדבריו מבדיקה ראשונית מצא היענות רחבה למודל שלו ולמינוי קונסולים של כבוד במדינות מזרח ומערב אירופה. כיום פועלים בחו"ל רק כ-80 קונסולים של כבוד, כאשר בפועל יכולה ישראל למנות 4 קונסולים של כבוד בכל מדינה ובסך הכל 500 קונסולים של כבוד. לצורך השוואה בישראל פועלים כיום 180 קונסולים של כבוד.

איציק משה מדגיש כי ביקורתו על ההסברה הישראלית היא עניינית בלבד ומעוגנת גם בדו"ח מבקר המדינה האחרון ובו פרק העוסק בפעילות מערך ההסברה והדיפלומטיה הציבורית במשרד החוץ. בדוח, מצטט איציק, נכתב כי "מערך הדיפלומטיה הציבורית בתקשורת העולמית ובמדינות שבהן פועלות נציגויות ישראל, אינה מצליחה לסכל את העוינות המופגנת של גורמים בחו"ל המטילים ספק בזכות קיומה כמדינת לאום יהודית. עוד קובע הדוח כי הגורם המכריע בכשל ההסברתי של מדינת ישראל קשור בתקציבים נמוכים. "אין לי עניין להתנגח" – מדגיש איציק משה – "אלא לפעול ביחד באופן מקצועי למען מדינת ישראל".

אחד הדוגמאות שיוצגו בכנס היא פעילות הסברה בשילוב אומנים בעלי שם עולמי מעולם התרבות. משה ארגן בשנים האחרונות עשרה אירועי התרמה בינלאומיים בהשתתפות זמרי אופרה מלה סקלה ופסנתרנים מרחבי העולם. הצעה נוספת היא להפעיל בני נוער צעירים כשגרירי הסברה בקרב בני גילם.

במסגרת הכנס יוצג גם מסלול תיירות חדש של מורשת תרבות יהודית בגאורגיה מחורבן בית ראשון עד לעליה הגדולה, נושא שבית ישראל מקדמת עם משרד התרבות ומועצת אירופה. בכנס תופיע אליסו בולקוודזה, שגרירת שלום של אונסקו ופסנתרנית בינלאומית מפורסמת מפריזשתנגן קטעי מוסיקה יהודית לצד שופין ומוסיקה קלאסית אחרת.

1


מקור הכתבה: אתר סקופר


שגרירה של תרבות
הגשרים התרבותיים בהסברה: אליסו בולקוודזה, שגרירת שלום של ארגון אונסק"ו, תופיע בשבוע הבא בכנס הסברה שייערך בישראל | השגרירה היא פסנתרנית בעלת שם עולמי | יום שלישי, 27 ביוני, מרכז בגין בירושלים

אליסו בולקוודזה, שגרירת שלום של אונסקו ופסנתרנית בינלאומית מפריז תנגן לראשונה בישראל, בכנס המסכם את ההסברה הישראלית בחו"ל המאורגן ע"י בית ישראל. הכנס יתקיים ביום שלישי, 27 ביוני 2017, במרכז בגין בירושלים. בכנס יוצג לראשונה סיכום המודל והפיילוט של ארבע שנות פעילות הסברה הישראלית.

הכנס מתקיים במעמד שרת התרבות מירי רגב, אורח הכבוד, שר התרבות של גאורגיה, מיכאיל גיאורגדזה, ובהשתתפות חברי כנסת, אישי ציבור, דיפלומטים ועוד.

בכנס יוצג כאמור מודל ההסברה החדש המיועד לדברי איציק משה, להפצה וביצוע בעשרות מדינות ברחבי העולם וכמעט ללא עלות מתקציב הממשלה. עוד יוצג בכנס מסלול תיירות חדש של מורשת תרבות יהודית בגאורגיה מחורבן בית ראשון עד לעליה הגדולה.

במסגרת כנס ההסברה תופיע הפסנתרנית אליסו בולקוודזה בקטעי מוסיקה יהודית לצד שופין ומוסיקה קלאסית אחרת. בהמשך תבקר בולקוודזה, המוכרת ברחבי העולם, יחד עם שר התרבות הגיאורגי, מיכאיל גיאורגדזה ביד ושם.

עפ"י בקשת המשלחת הביקור יתחיל ביד ושם ובמהלכו יבקש שר התרבות הגאורגי מהנהלת יד ושם להכיר בגאורגי נוסף כחסיד אומות העולם. מדובר במיכאיל קדיאה שהציל יהודים בפריז במלחמת העולם השנייה בכך שרשם אותם כגאורגים.

איציק משה, יו"ר בית ישראל, ארגון ההסברה הישראלית במדינות חבר העמים וגאורגיה, יציג את מודל ההסברה שפעל כפיילוט במשך 4 שנים בשיתוף חברי כנסת, ויבקש מממשלת ישראל לאמצו ולהפעילו ב -100 מדינות בעולם וזאת, ללא עלות למדינת ישראל. משה מגלה כי הפרויקט בסיוע משרד החוץ הישראלי ותוצאותיו זכו להצלחה גדולה בקידום ההסברה הישראלית. הוא מדגיש כי גאורגיה שמשה תמיד כמדינה חלוצה בקשריה עם ישראל ובה יזמו את מכתב 18 המשפחות שפתחו את שערי העלייה מברה"מ, בה נפתחה נציגות רשמית ראשונה בברה"מ ב- 1990 והפכה לנציגות מרכזית באזור.

המודל שיוצג במרכז בגין מבוסס על כך שבלשכות ההסברה יעמדו אנשים המזוהים עם ישראל, אישים בעלי יכולת השפעה המקושרים לצמרת. אחד הדוגמאות של מודל זה הוא בחירת אומנים מעולם התרבות. איציק משה מסר כי עד כה ארגן 10 אירועי התרמה בינלאומיים בהשתתפות זמרי אופרה מלה סקלה ופסנתרנים מרחבי העולם. באחד האירועים השתתפה סופיה לורן באירוע התרמה של בית ישראל בהשתתפות זמרת האופרה נינו סורגולדזה. אירועים מתוקשרים אלה מביאים בצד מופעי האומנות גם את ההסברה הישראלית.