Diplomatic „incident" in music. დიპლომატიური „ინციდენტი" მუსიკაში

Diplomatic „incident
02 July 2017

בכנס ההסברה, באירועי מורשת וקשרי ישראל לגאורגיה אירעה "תקרית דיפלומטית". יו"ר לשכת העסקים ישראל-גאורגיה ויו"ר ארגון ההסברה הישראלי בגאורגיה איציק משה, עשרות אנשי עסקים ישראלים שעובדים בגאורגיה והח"כים חיליק בר, רויטל סוויד, נאוה בוקר ואיציק שמולי, האזינו לנגינתה של הפסנתרנית הבינלאומית אליסו בולכוודזה, וצפו בדוד ביתן, יו"ר הקואליציה, עולה לבמה עם זר פרחים ענק. בטרם העלייה לבמה בולכווזה סימנה שטרם סיימה את נגינתה, וביטן הנבוך ירד מהבמה כשהזר בידיו. להסיר דאגה: סוף טוב הכל פורח: הזר הגיע לפסנתרנית.

"תקרית דיפלומטית" אירעה בכנס הסברה "מורשת וקשרי מדיניות בין ישראל לגאורגיה" שהתקיים בירושלים. יו"ר לשכת העסקים ישראל-גאורגיה ויו"ר ארגון ההסברה הישראלי בגאורגיה איציק משה, עשרות אנשי עסקים ישראלים שעובדים בגאורגיה והח"כים חיליק בר, רויטל סוויד, נאוה בוקר ואיציק שמולי, התענגו על נגינתה של הפסנתרנית הבינלאומית אליסו בולקוודזה, וצפו בדוד ביתן, יו"ר הקואליציה, עולה לבמה עם זר פרחים ענק. אלא שבולקוודזה סימנה שטרם סיימה את נגינתה, וביטן הנבוך ירד מהבמה כשהזר בידיו. להסיר דאגה: סוף טוב הכל פורח: הזר הגיע לייעודו.