ქვეყანა ფოკუსში: ისრაელი, და სხვა აქტუალური თემები - ჟურნალ DIPLOMAT-ის სექტემბრის ნომერში!

ქვეყანა ფოკუსში: ისრაელი, და სხვა აქტუალური თემები - ჟურნალ DIPLOMAT-ის სექტემბრის ნომერში!
11 September 2017

ქვეყანა ფოკუსში: ისრაელი, და სხვა აქტუალური თემები - ჟურნალ DIPLOMAT-ის სექტემბრის ნომერში!

ქვეყანა ფოკუსში: ისრაელი, და სხვა აქტუალური თემები - ჟურნალ DIPLOMAT-ის სექტემბრის ნომერში!
Country in Focus: Israel, and more... in the September Issue of Diplomat Magazine!

See link